Best news ever

przewiert sterowany

Oferta Firmy NAWITEL Sp. z o.o. z Bielan Wrocławskich dedykowana klientom państwowym, indywidualnym i instytucjonalnym obejmuje między innymi kompleksowy horyzontalny przewiert sterowany pod różnego rodzaju przeszkodami występującymi na terenie wykonywanych przez klienta prac. W ramach usługi Firma NAWITEL wykonuje przewierty pod rzekami i zbiornikami wodnymi, terenami leśnymi, ulicami i placami, liniami kolejowymi i tramwajowymi oraz w terenach o dużym stopniu zurbanizowania z wykorzystaniem specjalistycznych wiertnic odpowiednich do danego zlecenia.