Best news ever

System zarządzania środowiskowego - Halicki System

Zmniejsza on ryzyko negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne i tym samym wpływa na pozytywny zewnętrzny wizerunek organizacji. Praktycznie system zarządzania środowiskowego można wdrożyć we wszystkich przedsiębiorstwach. Doradcy z firmy Dr Halicki i Partnerzy pomagają również przy planowaniu i wprowadzaniu systemów zarządzania jakością, wewnętrznego systemu kontroli, systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności czy bezpieczeństwem informacji. Ponadto wprowadzają standardy antykorupcyjne.