Best news ever

Rozwód i towarzyszące mu problemy

Rozwód zawsze jest trudną sytuacją dla rodziny, zwłaszcza, jeżeli w grę wchodzi podział praw do opieki nad nieletnimi dziećmi między rozstającymi się rodzicami. Sąd rodzinny ma zasadniczo trzy podstawowe wyjścia: może podzielić prawa do opieki rodzicielskiej, ograniczyć prawa jednego z rodziców na korzyść drugiego, lub całkowicie odebrać prawa rodzicielskie jednemu z nich. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których jedno z rodziców ma uniemożliwione spełnianie obowiązków względem dziecka, na przykład w przypadku odbywania wyroku długoletniego więzienia. Gdy wchodzi w grę opieka rodzicielska we Wrocławiu, możemy rozważyć usługi ogólnopolskiej kancelarii Modus.Osobną, trudną sprawą, zwłaszcza, jeżeli rozstają się długoletni partnerzy, jest podział majątku. Nagromadzone w ciągu wieloletniej wspólnoty majątkowej dobra domagają się sprawiedliwego podziału, a często zdarza się, że strony konfliktu mają zupełnie odmienne oczekiwania, co do wyroku orzekającego o jego podziale.We wszystkich tych trudnych, nieraz nieoczywistych dla laika kwestiach prawnych, bardzo istotną rolę odgrywa profesjonalny adwokat. Jedną z ogólnopolskich sieci kancelarii prawnych, które oferują usługi również w dziedzinie szeroko rozumianego prawa rodzinnego, jest Modus.